Insect Gallery

לפני כשבוע יצאתי ממושב נס הרים לשדה עם החניכים שלי מ”חוג טבע ומורשת”.  כתמי צבע רבים ניקדו את השדות המוריקים. אך בכתבה זו אתייחס רק לאלו השייכים למשפחתת הסחלביים .הראשון למשוך תשומת לבנו היה סחלב שלוש שיניים זהו הסחלב… Read More