ישראל אמנם קטנה אך היא מגוונת ועמוקה. בואו נגלה אותה יחד